Shima Shima Tora no Shimajirō (2019)

Shima Shima Tora no Shimajirō is a Japanese anime show aimed at preschoolers. The series debuted on December 13, 1993. Shimajiro was formed in 1988, followed by Kodomo Charenji. It was featured on the E! "The Soup" segment.

  • Year: 2019
  • Country:
  • Language: en

Miki Itō

Tsunokichi

Kikuko Inoue

Sakura Shimano

Bin Shimada

Sōta Midorihara

Nobuo Tobita

Karakusa

Miki Takahashi

Mimirin Midorihara

Miki Itou

Tsunokichi
Write one

Sorry, no results found.

<