Mama wa Shōgaku 4 Nensei (2019)

Mama is a 4th Grader is a Japanese shōjo anime by Sunrise. The 51-episode series was first aired from January 10, 1992 through December 25, 1992. It received the 24th Seiun Award in Media.

  • Year: 2019
  • Country:
  • Language: En

Miki Itō

Yurika

Kazue Ikura

Izumi Shimamura

Emi Shinohara

Natsumi Sugita

Kappei Yamaguchi

Hideo Hanada

Houchu Ohtsuka

Yokoshima

Satomi Kōrogi

Natsumi Mizuki

Chika Sakamoto

Julietta

Ikue Otani

Ushio Arimori

Hisako Kyouda

Midori Hanada

Aruno Tahara

Kouzaburou Mizuki

Chiyoko Kawashima

Ruriko Mizuki

Hirohiko Kakegawa

Giovanni Vittori

Miki Itou

Yurika
Write one

Sorry, no results found.

<